heyjoe.hu túranyilvántartó

Adatvédelmi Tájékoztató

A heyjoe.hu és aldomainjeinek adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozata

Az adatkezelésünk során a személyes adatok védelméről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. január 1-én hatályba lépett, a GDPR harmonizáció miatt a 2018. évi XXXVIII. és a 2019. évi XXXIV. törvénnyel módosított, "2011. évi CXII. törvény", valamint a 2018. május 25-én hatályba lépett új, EU-s, 2016/679-es, Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásai szerint járok el.
A személyes adatok kezelője a Németh Tamás, (Káld, Kútdomb u.3, 9673). Az adatokat a Magyar Hosting Kft. (H-1132 BudapestVictor Hugo u. 18-22.) szerverein tároljuk.

A következő személyes adatokat tároljuk Önről:
- felhasználónév. Szükséges a felhasználó egyedi azonosításához.
- emailcím. Szükséges a felhasználó azonosításához. Az emailcímet csak egyedi, technikai jellegű levelezésre használjuk fel (jelszó visszaállítás, egyéb problémák), hírlevél küldésére nem.
- ha a felhasználó jelentkezik Helyi idegenvezetőnek, akkor megadhatja, és ezáltal tároljuk a nevét, telefonszámát, emailcímét, facebook profiljának elérését, és ezeket az adatokat a heyjoe.hu látogató számára megjelenítjük, kapcsolatfelvétel céljából. Az adatokat a felhasználó bármikor megváltoztathatja, törölheti. Az adatok valódiságát nem ellenőrizzük.
-tároljuk ezen kívül a havonta rendezett fényképes kvíz játékban az IP címet, a csalások kiszűrésére. Az IP címek csak a verseny napján vannak tárolva, eredményhirdetés után törölve vannak.
-ezen kívül a Google Adnsense, és a Google Analytics is gyűjthet adatokat a felhasználóról, ezekről itt informálódhat.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, és a velük történő kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes, a felhasználók regisztrációkor önkéntesen adják meg az adataikat.

Az adatok törlése

A saját személyes adatait Ön önállóan is tudja törölni. Profiloldalán belépve megváltoztathatja, illetve kitörölheti az összes tárolt személyes adatát.

Információkérés

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az nemethtamas@globonet.hu címre kell eljuttatni,amire tíz napon belül válaszolunk.

Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,


Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, keressen a nemethtamas@globonet.hu címen.